Betaling

Je betaling aan WerkplekBergstraat kan op onderstaande rekening:

IBAN: NL05 RABO 0372 7723 23

Of via deze betaallink of de QR code.

N.B. “Werkplek Bergstraat” is een project van het Leger des Heils in Wageningen onder de naam “Fresh Expression”

N.B. We maken met alle plezier een factuur voor je (pdf of print) als je die voor je administratie nodig hebt.