Voorwaarden en huisregels

De huurder gaat door het aangaan van de huurovereenkomst akkoord met de bijbehorende voorwaarden.

De doelstelling van Werkplek Bergstraat is het beschikbaar stellen van werkplekken/werkruimte als deze naar de beoordeling van de verhuurder voldoen aan een of meerdere van de volgende criteria:

a personen en organisaties die zich inzetten voor de duurzaamheid, zoals studenten en medewerkers van de WUR, ondernemers en medewerkers van bedrijven en organisaties op het gebied van duurzaamheid

b personen en organisaties die actief zijn op het gebied van zingeving mits dit niet in strijd is met het christelijke karakter van het Leger des Heils.

Werkplek Bergstraat is alleen beschikbaar voor activiteiten die voldoen aan al de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Bijvoorbeeld:

  • de internettoegang mag niet gebruikt worden voor illegale activiteiten
  • alle veiligheidsvoorschriften dienen in acht genomen te worden
  • open vuur en roken zijn verboden
  • verhuur voor coaching en andere vormen van begeleiding kan alleen plaatsvinden (a) indien de huurder voldoet aan de in de betreffende branche geldende scholings- en registratieverplichtingen en (b) alleen wanneer het volwassenen betreft

De verhuurde werkplek /werkruimte is beschikbaar voor activiteiten die vallen binnen de doelstelling van Werkplek Bergstraat en die in overeenstemming zijn met / geen schade doen aan de goede naam en reputatie van Werkplek Bergstraat en het Leger des Heils.

De verhuurder heeft het recht om een aanvraag / boeking van een werkplek of werkruimte zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel te annuleren.